Mgr. Pavel Hynek - advokátní kancelář
úvodní strana
advokátní kancelář
naše služby
ceník služeb
články a publikace
kontakty
english version

Ceník služebOdměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky.

Výše odměny za právní služby je určena druhem poskytované právní pomoci, pracností, speciálností řešeného problému a zároveň délkou spolupráce s klientem.

Odměnu za právní služby lze sjednat následujícím způsobem:

  • za "vyřízení věci" - kdy je pak sjednána pro konkrétní úkon, u nějž je od počátku zřejmá jeho časová a odborná náročnost (zejména v případě vyhotovení dokumentů);
  • hodinovou sazbou - kdy je sjednána pevnou částkou za hodinu práce a účtována měsíčně podle skutečně poskytnutého časového rozsahu práce v konkrétní kauze; při vyúčtování se započítává každá započatá čtvrthodina poskytnutí právní pomoci; hodinová sazba se sjednává v rozmezí Kč 1 800,-- až Kč 2 500,-- za hodinu (dále viz Poznámka níže).

Není-li odměna sjednána výše uvedenými způsoby, je určena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif - ke stahnutí na stránkách CAK.

Poznámka:
Pro detailní přehled o práci vykonané advokátní kanceláří bývá součástí každé faktury, na jejímž základě je účtována odměna, i přehled odpracovaných hodin pro klienta za příslušný měsíc. Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Člen České advokátní komory pod ev. č. 11419.