Mgr. Pavel Hynek - advokátní kancelář
úvodní strana
advokátní kancelář
naše služby
ceník služeb
články a publikace
kontakty
english version

Advokátní kancelářMgr. Pavel Hynek

Pan Mgr. Pavel Hynek se narodil v Olomouci, kde rovněž vystudoval Gymnázium. V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Téhož roku nastoupil do advokátní kanceláře v Praze na pozici advokátního koncipienta. Zde v průběhu svého 3letého působení získal praxi ve všech oblastech civilního práva, zejména pak v právu nemovitostí, závazkových vztazích, právu pracovním a rodinném, a rovněž v oblasti trestního práva.

Ke konci roku 2006 vykonal úspěšně advokátní zkoušku a od začátku roku 2007 začal vykonávat vlastní advokátní praxi.

Je členem České advokátní komory, kde je registrován pod evidenčním číslem 11419.

Člen České advokátní komory pod ev. č. 11419.